Bestenoteringer på segmenter i Vårsprinten - 20km tempo

#fartslek på instagram

Created by Lars Erik Finholt IT, with data from Strava.