Bestenoteringer på segmenter i Mjøsa rundt

#fartslek på instagram

Created by Lars Erik Finholt IT, with data from Strava.