Bestenoteringer på segmenter i Moss Enduro CK

#fartslek på instagram

Created by Lars Erik Finholt IT, with data from Strava.