Akershus

Akershus er delt i tre regioner: Romerike, Follo og Vestområdet,[1] hvorav sistnevnte med kommunene Asker og Bærum ligger vest for Oslofjorden og sydvest for Oslo. Øst for Oslofjorden ligger Follo, mens Romerike ligger øst og nord for Oslo. Det er ingen direkte veiforbindelse mellom Vestområdet og resten av Akershus.

Følgende steder i Akershus har fartsleker

Sponsorer

Created by Lars Erik Finholt IT, with data from Strava.