Vest Agder

Vest-Agder er Norges sydligste fylke. Det grenser mot Rogaland i vest, Aust-Agder i øst og nord og mot Skagerrak i sør. Kystlinjen er 709 km lang. Folkemengden er 174 324. Fylkesadministrasjonen er lokalisert til Kristiansand

Følgende steder i Vest Agder har fartsleker

Sponsorer

Created by Lars Erik Finholt IT, with data from Strava.