Lier og omegn

Lier er en kommune i Buskerud. Den grenser i nord til Modum og Hole, i øst til Bærum, Asker og Røyken, i sør og vest til Drammen, og i vest også til Nedre Eiker og Øvre Eiker. Lier er ett frilufts eldorado sommerstid og vinterstid. Lierdalen er godt egnet for landveissykling mens Finnemarka og Kjekstadmarka egner seg for terrengsykling. Finnemarka har ett godt utbygd nett av skogsbilveier og egner seg for lange turer på gode grusveier.

sponsorer

Created by Lars Erik Finholt IT, with data from Strava.