Sunnfjord

Sunnfjord ligg sentralt på Vestlandet med sitt kjende fjordrike og sterke kontrastar, midt mellom Bergen og Ålesund. Sunnfjord skil seg frå naboregionane i Sogn og Fjordane fylke. Med sine ukjende fjordarmar, sitt mjukare landskap samt kraftfulle og varierte vassdrag med eit rikt tal fossar, set dette preg på landskapsformar og busetting

sponsorer

Created by Lars Erik Finholt IT, with data from Strava.