Liabakken original

  • 5999.7 m
  • 0 m
  • Ride
  • Oppland

Fra Skillestadkrysset opp nordre lia til nederst på veslseterkvea.

Event is ongoing!

Segmentet er en del av Sør-Fron klatrekonge

Resultatliste

Her er poengoversikten. Sist oppdatert: 1/1/2000 Rekorder

No results yet (maybe the list need to be refreshed?)

Error loading resultlist - The remote server returned an error: (404) Not Found.

Tilbake til Sør-Fron klatrekonge

Created by Lars Erik Finholt IT, with data from Strava.